Welkom op de site van "It Fintsje"

Kinderen willen rennen,spelen,voetballen.
Kortom actief en creatief zijn is wat "It Fintsje"wil stimuleren.
Daarom zet deze vereniging met al zijn vrijwilligers zich er voor in om de kinderen van Menaldum veilig en met veel plezier hier te laten spelen.

Met elkaar (de ouders en de kinderen) moeten we er voor zorgen dat onze beide nieuwe speeltuinen een nette en veilige plek blijft waar we met een goed gevoel onze kinderen naar toe laten gaan.

Groente en fruitaktie

Ook dit jaar houdt it Fintsje weer de jaarlijkse groente en fruitaktie.

Eten in mondEten in mond

In week 4 van 2008 komen de vrijwilligers weer bij u langs om u te laten kiezen uit ons zeer gezond assortiment.U kunt dit middels de welbekende bestellijst invullen.

In week 7 komen dezelfde vrijwilligers uw bestelling langsbrengen.

It Fintsje

Hondepoep in de speeltuin ?!?

In "Menaam yn't ljocht" nr.6 - 2006 stond een stukje van Baukje Iedema over hondepoep in de speeltuin;

 In de eerste zomerse week van dit jaar werd door ons de speeltuin achter Romptastrjitte bezocht.Ik was er met mijn drie kinderen en tot onze grote verbazing lag er hondepoep tussen de speeltoestellen van de speeltuin! Kiinderen lopen daar op blote voeten of op sokken.Je moet er niet aan denken dat ze er in gaan staan.Mijn zoon zat in het zand te spelen waar de glijbaan in uitkomt en die had poep aan zijn handen.Dat is toch niet normaal?

De speeltuin is toch geen hondenuitlaatplaats?

Een speeltuin is een plaats voor de kinderen waar ze onbekommert moeten kunnen spelen en plezier maken en waar ze niet,zoals gewoonlijk,alert moeten zijn op hondenpoep.

Graag wil ik hondenbezitters verzoeken om niet de speeltuin(en) te gebruiken om de hond uit te laten.Dit geldt ook voor voetpaden en trapveldjes in de wijken.

It Fintsje is het hier roerend mee eens.

 

Bestuursleden van "It Fintsje"

Voorzitter             : Peter Ritsema  0518-451819
Secretaris            : Hans Rutgers  0518-451248
Penningmeester : Baukje Iedema 0518-452226
 

Bestuursleden:

Fokelina de Boer
Jentje Krotje
Maaike de Haas
Henk de Graaf